Полунин сварга

Как да се разбираме с хората и себе си и… • Разбери кога хората те подвеждат - нарочно или.